Objeccio fiscal

Què és l'objecció fiscal?

logo "qué és" És la negació a col·laborar amb l’Estat en la preparació de les guerres i en el manteniment de l’estructura militar. Llegir més.

Com es fa?

mod com_es_fa El primer pas és fer la declaració de renda fins arribar a la quota resultant de l'autoliquidació (casella 595), on es posen les retencions de l’IRPF i dels bancs. Llegir més.

Què és el SIOF?

mod siof És una entitat de caràcter no lucratiu que dóna suport a les campanyes per donar a conèixer l'objecció fiscal a les despeses militars. Llegir més.

Teoría

mod teoria Va ser al començament del segle XX, a Suècia, quan es va reconèixer per primera vegada el dret a l'objecció de consciència. Llegir més.

Banca sense armes

La campanya "Banca armada", impulsada pel Centre d'Estudis per a la Pau J.M. Delàs de Justícia i Pau, l'Observatori del Deute en la Globalització i Setem Catalunya, es va crear amb l'intenció de servir com a eina de denuncia davant l'opinió pública, de les entitats financeres, i del Grup BBVA i Banc Santander en particular, perquè cancel·lin les seves inversions en empreses d'armament i anul·lin el finançament d'empreses altament contaminants forçades per la presió de l'opinió pùblica.

El respecte des drets humans i del medi ambient, ètica en les inversions i mètodes corporatius de les empreses i entitats financeres, es l'ùnic camí per un planeta més just i habitable per a la humanitat.

Més informació sobre la campanya:

BancaArmadaColor

http://www.bancaarmada.org/ca/

 

Desmilitaritzem l'educació

desmilitaritzemanim

Al 1996, la Directiva de Defensa Nacional (DDN) 1/96, per primera vegada en un document oficial estableix les prioritats de l’exèrcit per als propers quatre anys. Aquest document preveu que s’ensenyi a les escoles el paper dels exèrcits i els detalls de les polítiques de defensa.

A l'any 2000, la DDN, defineix com un objetiu prioritari la promoció d’una Cultura de la Defensa, la sensibilització a favor del paper de l’exèrcit

...serà necessari fiançar la sintonia entre la societat i els seus exèrcits sobre la base d’un millor coneixement de la realitat militar i de les necessitats i responsabilitats d’Espanya pel que afecta la seva seguretat.” (preàmbul de la DDN 1/96)

I continua amb l’article 3): “aconseguir un major suport social al dispositiu de defensa”, un objectiu que s’ha d’aconseguir mitjançant les accions següents: “Es promourà, a través del sistema educatiu general, un coneixement suficient de la organització i política de la defensa i de la funció dels exèrcits per fomentar així el compromís dels espanyols amb les exigències de la nostra seguretat i defensa"

Com a consequencia de la DDN's podem veure una "col·lecció" de manifestacions bel·licistes i militaristes instal·lades dins la cultura i la societat de forma "normal, innòcua i inevitable” dins de la nostra democracia plural:

* Salóns:Estudia,

              Nàutic,

              Infància,

             Festa del cel

*Visita de militars als centres de secundària per explicar en que consisteix  tenir com a professió ser soldat; junt amb jornades de portes obertes a les casernes militars

* Enviament de llibres, calendaris, material gràfic i visual de tasques militars i del exèrcit (medi ambient, disatres humanitaris, forçes de pau)

El paper de l’exèrcit en tasques humanitàries, no fa visibles la perpetuació de valors basats en la disciplina jeràrquica, en el valor i la utilització de la força i de les armes. Els educadores i educadors no volen restar impassibles davant d’aquesta utilització dels espais públics i educatius on es trasmiteixin aquests valors i el que representen.

El militarisme no dóna resposta a seguretats necesaries per la societat com  l'ecològica, de població, de treball, alimentària, econòmica, migratòria, sanitària, sinó que provoquen més inseguretat militar.

Campanya contra el comerç d'armes

La campanya va ser iniciada al octubre de 2003 per Amnistía Internacional, Intermón Oxfam e IANSA. L'objetiu d'aquesta campanya es aconseguir un acord mundial y jurídicament vinculant amb la finalitat de crear un Tractat sobre el Comerç d'Armes, amb la finalitat de possar fi a les transferencies internacionals d'armes convencionals que pugui esser utilitzades per cometre violacions greus dels drets humans i agravar conflictes i situacions de pobreza.

Aquest Tractat reduiria el cost de vides per la proliferació d'armes convencionals. Els proveïdors d'armes trobarien problemes per saltar-se les endebles regulacions als sistemes de suministre garantizant a la vegada que tots els exportadors e importadors es tindrien que ajustar a estrictes normes comuns sobre l'us, la gestió i la transferencia d'armes, fent'hi un mòn més segur.

El Tractat es centraría en la no autorització dels Estats a les transferencies internacionals d'armes convencionals o municiones si:
1- Van o seran utilitzades per cometre violacions greus del dret internacional dels drets humans o del dret internacional humanitari.
2- Provoquen situacions que disminueixen el desenvolupament sostenible o generen práctiques corruptes.
3- Generen conflictes armats o els exalten, en contra de les obligacions dels Estats suscrites en virtut de la Carta de la ONU i de tractats en vigor.
4- Contribueixen a perpetuar la violencia i la deliquència ja existent.
5- Son supceptibles de ser desviades amb el resultat dels punts anteriors o per cometre actes de terrorisme.


LEGISLACIÓ VIGENT

Ley de Comercio de armas española.
Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso

Código de conducta de la UE
Posición Común 2008/944/PESC del Consejo de 8 de diciembre de 2008 por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares. 

 

Enlaces d' interés e informació:
www.controlarms.org
www.iansa.org

Despesa militar

Consulta les estadístiques de despesa militar del Centre d'Estudis per a la Pau J.M. Delàs

Comerç d'armes

Texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte,

 

i ací l'enllaç en forma d'imatge?

Conflictes armats

Texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte, texte,

 

i ací l'enllaç en forma d'imatge?

Sou aquí: Home Inici Uncategorised